Repræsentantskabet

Brabrand Idrætsforening ledes af et repræsentantskab, som vælger et forretningsudvalg på 5 personer til at varetage de daglige forretninger.

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges på de årlige generalforsamlinger i afdelingerne.

Afdelinger med højst 50 aktive medlemmer vælger én repræsentant. 
Afdelinger med over 50, men højest 200 aktive medlemmer vælger to repræsentanter.
Afdelinger med over 200 aktive medlemmer vælger tre repræsentanter. 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i hvert kvartal.

Forretningsudvalgets 5 medlemmer er medlem af en afdeling og har stemmeret med hver én stemme på repræsentantskabsmøderne, hvortil i alt 24 personer er stemmeberettigede.

Medlemmer af repræsentantskabet i Brabrand IF maj. 2021.

FU:

Kim Groth:  kimgrothbifhaandbold@gmail.com (formand).

Jesper Richardt: jesperrichardt@hotmail.

Bjørn Bjerre Jensen:  brabrandifmotion@gmail.com

Jytte Jacobsen: jytt0061@aaks.dk (sekretær).

Pia Katballe: bifhovedkasse@gmail.com

Fodbold:

Paw Krogh: psk@valhallainvest.dk

Johnny Vinding: millaogjay@mail.dk

Harrie Horsmans: formand@brabrand-fodbold.dk

Håndbold:

Erik Jensen: elj@stofanet.dk

Sanne Juul: sannejuul@mail.dk

Simon Helgesen: simon.helgesen@gmail.com

Badminton:

Kai Thor Hansen: kaithorhansen@gmail.com

Annette Buhl: annettebuhl@stofanet.dk

Anders Jespersen: anders.c.jespersen@gmail.com

Tennis:

Niels Rytter: niels.rytter@hotmail.com

Rene Boesen: rene@post1.dknet.dk

Bent Christensen: jvbent@gmail.com

Gymnastik:

Janni Kikkenborg Rossel: bif-gym-formand@hotmail.com

Grith Szupienko Christensen: kasserer@bif-gym.dk

Petanque:

Anne Marie Bigum: annemariebigum@mail.dk

Ilse Larsen: ilse.henry@larsen.mail.dk

Motion:

Bjørn Bjerre Jensen: brabrandifmotion@gmail.com