Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af er repræsentantskab og ledes af et forretningsudvalg.