Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets 5 medlemmer er medlem af en afdeling og har stemmeret med hver én stemme på repræsentantskabsmøderne, hvortil i alt 24 personer er stemmeberettigede.

Jens Jensen: jenskirsten94@gmail.com (formand).

Morten Kudsk: MortenHave.Kudsk@tetrapak.com.

Jan Christensen:  brabrandifmotion@gmail.com

Jytte Jacobsen: jytte.jacobsen@skolekom.dk (sekretær).