Repræsentantskabet

Brabrand Idrætsforening ledes af et repræsentantskab, som vælger et forretningsudvalg på 5 personer til at varetage de daglige forretninger.

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges på de årlige generalforsamlinger i afdelingerne.

Afdelinger med højst 50 aktive medlemmer vælger én repræsentant. 
Afdelinger med over 50, men højest 200 aktive medlemmer vælger to repræsentanter.
Afdelinger med over 200 aktive medlemmer vælger tre repræsentanter. 

Der afholdes repræsentantskabsmøde i hvert kvartal.

Forretningsudvalgets 5 medlemmer er medlem af en afdeling og har stemmeret med hver én stemme på repræsentantskabsmøderne, hvortil i alt 24 personer er stemmeberettigede.

Fodbold:

Paw Krogh: psk@valhallainvest.dk

Erik Sander: esander@stofanet.dk

Harrie Horsmans: horsmans@stofanet.dk

Håndbold:

Erik Jensen: turneringsansvarlig@gmail.com

Sanne Juul: sjuuleriksen@gmail.com

Badminton:

Anders C. Jespersen: Anders.c.jespersen@gmail.com

Annette Buhl: annettebuhl@stofanet.dk

Pia Breum: piabreum5@gmail.com

Suppleant: Kai Thor Hansen: kaithorhansen@gmail.com

Tennis:

Allan Jacuet: Aj@chiptronic.dk

Rene Boesen: rene@post1.dknet.dk

Bent Christensen: jvbent@gmail.com

Gymnastik:

Kirsten Lundsgaard: kirstenlundsgaard@hotmail.dk

Grith Szupienko Christensen: kasserer@bif-gym.dk

Petanque:

Jens Ove Tordrup: jens.ove.tordrup@gmail.com

Merete Slyngblom: merete@btsmede.dk

Motion:

Bjørn Bjerre Jensen : brabrandifmotion@gmail.com

Basket:

Ricky Madsen: rickymadsen@gmail.com